કાળી ચૌદસનુ ભુત-Jigli Khajur-New Gujarati Comedy Video 2018-Ram Audio

शेअर करा
एम्बेड करा

टिप्पण्या • 457

 • Babu Rabari
  Babu Rabari 4 दिवसांपूर्वी

  Vah khajur bhai bhai ek video maldhari look ma pan banavo rabari bharwad charan ahir no bhai aapdi sanskruti vise

 • JITU VAISHYAK
  JITU VAISHYAK महिन्यापूर्वी

  jitu

 • Chintan Patel
  Chintan Patel महिन्यापूर्वी

  અરે ભુત ના હોય

 • Dipu rohit
  Dipu rohit महिन्यापूर्वी

  Magan....😂😂😂

 • SAYAR Solnki
  SAYAR Solnki महिन्यापूर्वी

  હેપી દિવાલી

 • Raj Rathod
  Raj Rathod 2 महिन्यांपूर्वी

  🤣🤣😂😂😆😆😄😉😁😁

 • Sandhyaben Boraseya
  Sandhyaben Boraseya 2 महिन्यांपूर्वी

  Fanny video 😂😁😂😁😁😁

 • Siddharth Chauhan
  Siddharth Chauhan 2 महिन्यांपूर्वी

  ખજુર ભાઈ best best comedy an

 • Siddharth Chauhan
  Siddharth Chauhan 2 महिन्यांपूर्वी

  Next video juice valo

 • Parmar Daksha
  Parmar Daksha 2 महिन्यांपूर्वी

  divaliin yad diladi

 • Kajal Vinzuda
  Kajal Vinzuda 2 महिन्यांपूर्वी +1

  Best video ever

 • Sanjay Patel
  Sanjay Patel 2 महिन्यांपूर्वी

  Your all videos are always different on different topics with new locations, That's your speciality of your comedy. Again nice comedy brothers keep it up the good work. god bless you guys. Jai Hind

 • Dhari Dhari
  Dhari Dhari 2 महिन्यांपूर्वी +1

  Nice ho bhai

 • Jagdish Makwana
  Jagdish Makwana 2 महिन्यांपूर्वी

  Ha mojj ha

 • Hashim Rathod
  Hashim Rathod 2 महिन्यांपूर्वी

  Excellent video 👽👽👽

 • Dabhilalji Dabhilalji
  Dabhilalji Dabhilalji 2 महिन्यांपूर्वी

  CNN vffahajjzbzbKshzgwhsjcxxHajiahjjiagsggs, hahajsjsjjj, ahjsjsjzjsjjw, ahhahhdhdks Hf hauuwhsgsghshv, ahzvgshjnhhhjdaqfgah, agahxjqsaufrwHshcafsshjdjn, hahfahsjdkdj, hsgaxuosgaf, gsgsjsndvsf, gajsjmdkd, bahjsjkskdkd, Czbndnsmnxnsmsgdvshsgg, vahjshsgs, hshscXzjjbzgf, bzhsgfaf, bznkfflisgC, hsjsjagf, jajsnzvf, jahhafz, abskksfcckswy, haksjgga, Nbzzvcxhsjjsxxc, jahscscfgabnbah, xcxxxxbjaaggahsbscxzjzmkz ahhsgsgsg, ahaxVjsdjca, hajsvsca, ahhsacacc,, bHacs, Cshdjkscvzshjs, zhacdhjs, 'gzbzdkhdsvgsjdkkdbh? 9='6"56":66"/5*5*gzhsksjdhfafjskskhagayshn

 • Dabhilalji Dabhilalji
  Dabhilalji Dabhilalji 2 महिन्यांपूर्वी

  ✨🌾 🌾 🌾
  😏😏😏😏😏
  😏😏😏😏😏😏😏
  😏🕓🕓😏🕓🕓😏
  😏🕓🎱😏🕓🎱😏
  😏😏😏😏😏😏😏
  😏😏😏✔😏😏😏
  🌀😏😏😏😏😏🌀
  😏🌀😏😏😏🌀😏👍
  👉🌀🌀🌀🌀🌀🌀
  🌀🌀🕐🌀🌀🌀🌀
  🌀🌀🕐🕐🕐🌀🌀
  🌀🌀🌀🌀🌀🌀🌀
  🌀🌀🌀🌀🌀
  👟 👟
  ☁☁🎈🎈☁☁☁☁
  😊😊👀😊🌛☁☁☁
  😊😊😊😊☁☁☁☁
  ☁☁😊😊☁☁☁☁
  ☁☁😊😊☁☁☁☁
  ☁☁😊😊☁☁☁☁
  ☁☁😊😊☁☁☁☁
  ☁☁😊😊☁☁☁🎈
  ☁☁😊😊😊😊😊😊
  ☁☁😊😊😊😊😊😊
  ☁☁😊☁😊☁😊😊
  🌾🌾😊🌾😊🌾😊😊
  🎈 Happy Birthday!
  🔥 🔥 🔥
  📍 📍 📍
  📍 📍 📍
  🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂
  🎂🍓🎂🍓🎂🍓🎂🍓
  🍓🎂🍓🎂🍓🎂🍓🎂
  🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂
  🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂🎂
  😘😚😘😚😘😚
  🍸🍸🍸🍸🍸🍸
  Happy New Year
  🎅🎅🎅🎅🎅
  👕👙👔👗🎽
  Santa is coming!
  🌙 *
  ☁☁ 🌟
  * * *
  🌟 👋🎅
  🚶🎄 🏡 ⛪🏫🎄
  🎁Merry Christmas💝
  🌟。❤。😉。🍀
  。✨ 。🎉。🌟
  ✨。\|/。💫
  Happy New Year
  🌟。/|\。🍻
  。🍀。 🍸。🎉。
  🌟。 💫。 🎶 💥
  Happy New Year!
  😄😃☺😉😁😌
  Good Luck To U 🎄
  ☁☁☁🌟☁☁☁
  ☁☁☁🎄☁☁☁
  ☁☁🎄🎄🎄☁☁
  ☁☁☁🎄✨☁☁
  ☁☁🎄🎄🎄☁☁
  ☁🎄✨🎄🎄🎄☁
  ☁☁🎄🎄🎄☁☁
  ☁🎄🎄✨🎄🎄☁
  🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄
  ☁☁🎁🎁🎁☁☁
  ✨ 🌟
  🎁
  🎄🎄
  🎁🎁🎁
  🎄🎄🎄🎄
  🎁🎁
  🎄🎄🎄
  🎁🎁🎁🎁
  🎄🎄🎄🎄🎄
  🎁🎁🎁
  🎄🎄🎄🎄
  🎁🎁🎁🎁🎁
  🎄🎄🎄🎄🎄🎄
  🎁🎁🎁🎁🎁🎁🎁
  ✨🎈✨🎈✨🎈✨
  🎈🌟🎉🎂🎉🌟🎈
  ✨🎉🎁🌟🎁🎉✨
  ✨🌟🌟✨🌟✨✨
  ✨🌟🌟🌟✨
  ✨🌟✨
  ✨ 🌟 ✨
  🔥
  💗❤💗
  💗❤❤❤💗
  🎀🎀✨✨✨🎀🎀
  ✨✨🎀🎀🎀✨✨
  🌺🌺🌺🎀🌺🌺🌺
  🌺🌺🌺🎀🌺🌺🌺
  🎀🎀🎀🎀🎀🎀🎀
  🌺🌺🌺🎀🌺🌺🌺
  🌺🌺🌺🎀🌺🌺🌺

  🌟
  🎄✨
  🎄🎄
  🎄🌟🎄
  🎄🎄🎁🎄
  🎄🌟🎄 ✨
  🎄🎁🎄🎄
  🎄🎄🎄🎉🎄
  🎄🎁🎄🌟🎄🎄
  🎄🎄🎄🌟🎄
  🎄💛🎄🎄🎄🎄
  🎄🎉🎄🌟🎄🎁🎄
  🎄 🎄
  🎄 🎄
  ✨ 🌟 ✨
  🎄
  ✨ 🎄🎄 ✨
  ✨ 🎄🐻🎄 ✨
  🎄🐻🎀🎄 ✨
  🎄🎀🎄🐻🎄
  ✨ 🎄🎄🎀🎄
  🎄🎄🐻🎄🎄 ✨
  🎄🎄🎀🎄🐻🎄
  🎄🐻🎄🎄🎀🎄🎄
  ✨ 🎄🎀🎄🎄🐻🎄✨
  🎄🎄🐻🎄🎄🎀🎄
  🎄🐻🎄🎀🐻🎄🎄🎄
  🎁MERRY CHRISTMAS🎁
  ❄ 🌟
  🎄🎄
  🎅🎄🎄
  🎄🎄🎄🎄
  🎄🎄
  🎄🎅🎄
  🎄🎄🎄🎄
  🎄🎄🎄🎄🎄
  🎄🎄🎄
  🎅🎄🎄🎄
  🎄🎄🎄🎄🎄
  🎄🎄🎄🎄🎄🎄
  🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎅

  🌟
  🔔
  🎄🎄
  🔔🔔🔔
  🎄🎄🎄🎄
  🔔🔔
  🎄🎄🎄
  🔔🔔🔔🔔
  🎄🎄🎄🎄🎄
  🔔🔔🔔
  🎄🎄🎄🎄
  🔔🔔🔔🔔🔔
  🎄🎄🎄🎄🎄🎄
  🔔🔔🔔🔔🔔🔔🔔

  🌟
  🎄
  🎄🎄
  🎄🎄🔔
  🎄🎄🎄🎄
  🎄🎄
  🔔🎄🎄
  🎄🎄🎄🎄
  🎄🎄🎄🎄🎄
  🎄🎄🎄
  🎄🎄🎄🎄
  🎄🎄🎄🎄🔔
  🎄🎄🎄🎄🎄🎄🎄

  🎍
  🎃🎃🎃🎃🎃
  🎃🔥🎃🎃🎃🔥🎃
  🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃🎃
  🎃🔥🔥🔥🔥🔥🔥🎃
  🎃🔥🔥🔥🔥🔥🎃
  🎃🎃🎃🎃🎃
  I'm at work!
  💻👿💻😖💻😒💻😂
  😭💻😂💻😖💻😱💻
  Let's go shopping!
  👒💄👗🌂👙👜🎀👠
  I Love Sea!
  ☀☀☀☀☀☀☀☀
  🌴👙🐚🚣⛵🌊🚤🏄
  🌊🐳🐟🐙🐬🐠🐬🐋
  🌴🌴🌴☀❤🌴🌴🌴
  🌊🌴🌴💃🚶🌴🌴🌊
  ☀✨✨✨✨✨✨
  ✨✨🎩✨👑✨✨
  ✨✨😘❤😊✨✨
  ✨✨👔💍👗✨✨
  🌸🌸👟🌸👠🌸🌸
  🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸
  🍸👙🍸🍸🍸👙🍸
  🍸👙🍸🍸🍸👙🍸
  👙👙👙🍸👙👙👙
  👙👙👙🎀👙👙👙
  🍸👙👙🍸👙👙🍸
  🍸🍸🍸🍸🍸🍸🍸
  🎀👙👙👙👙👙🎀
  🍸🍸👙👙👙🍸🍸
  🍸🍸🍸👙🍸🍸🍸
  Party Time!
  🎣🎾🏂🚎🚍🚴🚲👞😆😇😃😂😄😁😁😄😐😄😐😑😯😑😑😑😰😧😰😧😳😨😳😵😲😵😵😰😗😷😗😗😞😗😝😗😝😝😗😍😞😞😍😏😔😔😏😚😏😔😏🙍🙋🙌🙋🙅🙋🙅🙍🙋🙅🙌🙏🙆🙎😺😿🙉🙈👦👦💩🙈👶😾🙀😻😼😻👰💂👥👮👥👥👥👮👥🎅👯👸👰👼👲👳👱👻💆💅💆💇💃👱👸👿👺👂👃💪💪👀👀💪💘💕💘💕💗💕💋💋💜💚💜💛💓💚💔👅💙💙💚💘💖👎💖💘💝💓💘👎💞👎💟👆💟👆👍👋✊👋☝👇👋👇👋👐🐕🐈🐈🐶🐹🐔🐇🐔🐓🐏🐤🐏🐥🐥🐄🐺🐂🐥🐏🐂🐺🐃🐦🐼🐴🐼🐸🐼🐸🐼🐸🐼🐽🐠🐳🐠🐊🐲🐜🐲🍸🍻🍦🍴🍬🍗🍮🍗🍮🍕🍜🍖🍣🍌🍡🍌🍘🍄🍊🍉🍈🍆🍓🍒🍍🍉🍇🍇🍉🍉🍆🌷🌺🍂🌺☀🌓🌜🌗🌑🌆🌋🌌🌐🌏🌐👒👓👓👒👜👢👜👡👝💲💳💱💶💉🔫💣🔔📜📙📙📗📘🔭🔦🔭🚪📖📛📖🎃🎃📰🎃📖🎂🎌🎎🎍🎇☎📟📲📞📮📯📢📣📫📣💬✏💬✏💬📏📌📌📏📍✂💻✂💽💺💽💺💿💽📇💿📆📃🎡📁🎡📈🎬🎪🎬📹🎭🎠🎭📹🃏🎮🎲🃏🎮📻🀄🎵🎧🏡

 • Future IAS Officer Desh bhakt
  Future IAS Officer Desh bhakt 2 महिन्यांपूर्वी

  Sache dari gy tamara video ma sounds thi.. 😭😭😭😭😭😭😭😭😭😭

 • 7041155647 7041155647
  7041155647 7041155647 3 महिन्यांपूर्वी

  Mojmoj

 • Hemu Talapada
  Hemu Talapada 3 महिन्यांपूर्वी

  Hemu kumar
  Tappada

 • Bhaveshsinh Vaghela
  Bhaveshsinh Vaghela 3 महिन्यांपूर्वी

  nice magan

 • Vijay Parmar
  Vijay Parmar 3 महिन्यांपूर्वी

  ĹAITNU.KAMGUD👌👌👌👌👌

 • kailash gami
  kailash gami 3 महिन्यांपूर्वी

  king of koli

 • Maya Dolas
  Maya Dolas 3 महिन्यांपूर्वी

  Ha moj

 • dhruv vines
  dhruv vines 3 महिन्यांपूर्वी

  please i am visit you,,,😐🙏✋

 • Rathod Kru
  Rathod Kru 3 महिन्यांपूर्वी

  Bhai Aa Shoot to Hathuka Village nu che

 • Desai Bharat M
  Desai Bharat M 3 महिन्यांपूर्वी

  happy. divali

 • raksha Patel
  raksha Patel 3 महिन्यांपूर्वी

  Pupg no video muk

 • Santosh Gamit
  Santosh Gamit 3 महिन्यांपूर्वी

  Alya boot hoto nathi

 • All video New song
  All video New song 3 महिन्यांपूर्वी

  Khajur Kahani likhta Hoon Aap Ke Liye comedy Kahani likh Sakta

 • Haresh Chauhan
  Haresh Chauhan 3 महिन्यांपूर्वी

  Bhi bhi

 • Popat luhar
  Popat luhar 3 महिन्यांपूर्वी

  Happy diwali khajuri bhai

 • Rajput Shivam sinh
  Rajput Shivam sinh 3 महिन्यांपूर्वी

  k

 • Patel Shivani
  Patel Shivani 3 महिन्यांपूर्वी

  22222@@@@@22222

 • Bhamra Thakor
  Bhamra Thakor 3 महिन्यांपूर्वी

  Hi.bhai

 • Ashok Tapodhan
  Ashok Tapodhan 3 महिन्यांपूर्वी

  Super

 • Akash Mahida
  Akash Mahida 3 महिन्यांपूर्वी

  Happy Kali chaudas

 • Vasfoda Dijital
  Vasfoda Dijital 3 महिन्यांपूर्वी

  અરે મારે કઈ લેવાદેવા નથી

 • Prem Unadkat
  Prem Unadkat 3 महिन्यांपूर्वी

  Chhota Bheem videos

 • જયેશjayeas શૈલભાઇjayeas
  જયેશjayeas શૈલભાઇjayeas 3 महिन्यांपूर्वी

  nice

 • Piyush Parmar
  Piyush Parmar 3 महिन्यांपूर्वी

  WoW

 • Ritesh Patidar
  Ritesh Patidar 3 महिन्यांपूर्वी

  nice

 • deepak atodiya
  deepak atodiya 3 महिन्यांपूर्वी

  very nice

 • vivek Raajput
  vivek Raajput 3 महिन्यांपूर्वी

  Hahahhahahahhh ha bhai moj karaivi ..😆😆😆😆😆🙆🏻‍♂️

 • Royal king
  Royal king 3 महिन्यांपूर्वी

  Khaju bhai jalaram jyanti no video banao ne 😊😊

 • Baba Tadake
  Baba Tadake 3 महिन्यांपूर्वी

  Nice

 • PRATAP BHANUSHALI
  PRATAP BHANUSHALI 3 महिन्यांपूर्वी

  bahuj mast jordar.. Nitin Bhai. la-la bhai

 • Himani Tyagi
  Himani Tyagi 3 महिन्यांपूर्वी +1

  Channel subscribe karjo mara mitro

 • ORSANG MAIYA
  ORSANG MAIYA 3 महिन्यांपूर्वी

  Super khajur bhai

 • Radadiya Harshukh
  Radadiya Harshukh 3 महिन्यांपूर्वी

  Nise

 • Hakmaji Chudhary
  Hakmaji Chudhary 3 महिन्यांपूर्वी

  Best comedy

 • Daxa Upadhyay
  Daxa Upadhyay 3 महिन्यांपूर्वी

  Paf varo

 • Jayesh Bhai
  Jayesh Bhai 3 महिन्यांपूर्वी

  Sorry dost..jigli..vagar... video..ma gamtu..nathi..yar..mane.aevu..lage..6e..ke..tamari..tim..khodavay...gay
  Guujudada..ma..jovamale..6

  • Jayesh Bhai
   Jayesh Bhai 3 महिन्यांपूर्वी

   Aapjo

  • Jayesh Bhai
   Jayesh Bhai 3 महिन्यांपूर्वी

   JalDi.. really

 • Harsh Mer
  Harsh Mer 3 महिन्यांपूर्वी

  Khajur Bhai PUBG par video banavo.

 • bhAveshthaKor kesha
  bhAveshthaKor kesha 3 महिन्यांपूर्वी

  Hi

 • bhAveshthaKor kesha
  bhAveshthaKor kesha 3 महिन्यांपूर्वी

  Hi

 • bhAveshthaKor kesha
  bhAveshthaKor kesha 3 महिन्यांपूर्वी

  Bhavedh

 • Satkel Khopri
  Satkel Khopri 3 महिन्यांपूर्वी

  Sorry bt ek boy k pent 👖 ki zip khuli h🙈

 • Bhatiya Mayur
  Bhatiya Mayur 3 महिन्यांपूर्वी

  Hamoj ha

 • Atul Patel
  Atul Patel 3 महिन्यांपूर्वी

  KV symbol

 • Mahek Tailor
  Mahek Tailor 3 महिन्यांपूर्वी

  Come here to just dislike

 • vijay pidhadiya
  vijay pidhadiya 3 महिन्यांपूर्वी +2

  Your video is my faviret 😉😉😉😉😉😉😉😉

  • Manoj Shah
   Manoj Shah 2 महिन्यांपूर्वी

   vijay pidhadiya .

  • geeta patel
   geeta patel 3 महिन्यांपूर्वी

   Faviret hahahahhahah favourite

 • Jadeja Vishvraj sinh
  Jadeja Vishvraj sinh 3 महिन्यांपूर्वी

  jks

 • shila Chaudhari
  shila Chaudhari 3 महिन्यांपूर्वी

  Lajvab

 • amit surkar
  amit surkar 3 महिन्यांपूर्वी

  E bhutne kejo happy new year

 • Jignesh Bhil
  Jignesh Bhil 3 महिन्यांपूर्वी

  Hello Khajur bhai super video and sorry mara thee tamara video ny dekhaya phone bagadi gayo to

 • Nikky Raj
  Nikky Raj 3 महिन्यांपूर्वी

  Sound proper normal rakho effects nai aapo maja nat aavti

 • Laxman Murjani
  Laxman Murjani 3 महिन्यांपूर्वी

  Tame bhoot ne sambhado hu chhokri ne sambhadu chhu.😂

 • Thakor Ashok
  Thakor Ashok 3 महिन्यांपूर्वी +1

  Happy Diwali

 • divinely heaven
  divinely heaven 3 महिन्यांपूर्वी

  MR-clipr ne copy kare bc

 • divinely heaven
  divinely heaven 3 महिन्यांपूर्वी

  Ama story jevu to Kai hatu j nay fucking video bakwas

 • Devraj Dongre
  Devraj Dongre 3 महिन्यांपूर्वी

  Mast

 • Devraj Dongre
  Devraj Dongre 3 महिन्यांपूर्वी

  Super

 • Devraj Dongre
  Devraj Dongre 3 महिन्यांपूर्वी

  Kdkkkkkkkkk 6

 • my motidanti dharam tandel
  my motidanti dharam tandel 3 महिन्यांपूर्वी

  ગુજરાત માં ખજૂર છે એટ્લે જ મીઠાશ છે હો!!!!!

 • Gamińg Technicál 2
  Gamińg Technicál 2 3 महिन्यांपूर्वी

  Tame kya raho cho ?

 • Vagh Chirag
  Vagh Chirag 3 महिन्यांपूर्वी

  vagh asok

 • Vaghela Divyang
  Vaghela Divyang 3 महिन्यांपूर्वी

  g

 • Bhavin Patel
  Bhavin Patel 3 महिन्यांपूर्वी

  super

 • mulani dharmesh
  mulani dharmesh 3 महिन्यांपूर्वी

  જય ભાણવડ

 • mulani dharmesh
  mulani dharmesh 3 महिन्यांपूर्वी +6

  કરજો જલદી

 • mulani dharmesh
  mulani dharmesh 3 महिन्यांपूर्वी

  8160700176 Karan joshi

 • mulani dharmesh
  mulani dharmesh 3 महिन्यांपूर्वी

  ખજૂર ભાઈ મારે રોલ કરવો છે

 • mulani dharmesh
  mulani dharmesh 3 महिन्यांपूर्वी

  Hi

 • Love Joy
  Love Joy 3 महिन्यांपूर्वी

  Plyz subscribe my chanal

 • Gaurav Vadher
  Gaurav Vadher 3 महिन्यांपूर्वी

  Mi

 • M R Vikani
  M R Vikani 3 महिन्यांपूर्वी

  Ha moj ha

 • kodiyatar natha
  kodiyatar natha 3 महिन्यांपूर्वी

  Hi

 • Amit Desai
  Amit Desai 3 महिन्यांपूर्वी +1

  Sarkha video banaw...altoo chhe...

 • rajdeep sinh Chudasma
  rajdeep sinh Chudasma 3 महिन्यांपूर्वी +4

  👌👌👌

 • rajdeep sinh Chudasma
  rajdeep sinh Chudasma 3 महिन्यांपूर्वी +1

  kam

  • Gova Chavda
   Gova Chavda 2 महिन्यांपूर्वी

  • Chavda Ajay
   Chavda Ajay 3 महिन्यांपूर्वी

   rajdeep sinh Chudasma karan

 • rajdeep sinh Chudasma
  rajdeep sinh Chudasma 3 महिन्यांपूर्वी +1

  hii

 • pradhyuman rathod khedbhrama
  pradhyuman rathod khedbhrama 3 महिन्यांपूर्वी

  Comedy hato video khajur bhai

 • Smita saloni Nathvani
  Smita saloni Nathvani 3 महिन्यांपूर्वी

  khajur superb

 • sofin Tarkesa
  sofin Tarkesa 3 महिन्यांपूर्वी +1

  best

 • Technical video garasiya
  Technical video garasiya 3 महिन्यांपूर्वी

  Wondarfull video

 • d.s. Karangiya
  d.s. Karangiya 3 महिन्यांपूर्वी +1

  Wow

 • Parmar Abhi
  Parmar Abhi 3 महिन्यांपूर्वी

  jigali kya

 • Nimi Patel
  Nimi Patel 3 महिन्यांपूर्वी +4

  Happy Diwali 🙏
  Happy New year 🙏🍫

  • Chavda Ajay
   Chavda Ajay 3 महिन्यांपूर्वी

   Nimi Patel karan