ಹಾಲಿನಿಂದ ಮಾಡಿ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ | ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಮಾಡಿ | Milk ice cream

शेअर करा
एम्बेड करा
 • रोजी प्रकाशित केले 12 मार्च, 2019
 • #summer special recipes
  milk ice cream
  ingredients
  1/2 litter ice cream
  4 tbsp sugar
  green cardamon powder
  dry fruits powder
  Thanking you,,,,,,
  for more recipes please subscribe my channel
  music: www.bensound.com

टिप्पण्या • 410